بهترین نقاشی ساختمان محله امام زاده قاسم تهران

2019-10-31T14:52:56+00:00

بهترین نقاشی ساختمان محله امام زاده قاسم تهران محله امام زاده قاسم از محله های منطقه 1 تهران است که اهالی شمیران بخوبی با آن آشنا هستند. شاید دیدن بارگاه امام زاده ای میان ساختمان های سر به فلک کشیده برایتان جالب باشد. بنای سنتی در کنار ساختمان های مدرن تضاد چشمگیری را در این