نقاشی ساختمان معتبر و با تجربه در محله گلابدره تهران

2019-10-31T22:13:32+00:00

نقاشی ساختمان معتبر و با تجربه در محله گلابدره تهران محله گلابدره از محله های بسیار قدیمی شمیرانات است که دو طائفه سید مرتضی و سید جعفر از ساکنین قدیمی آن هستند. محله گلابدره از شمال ببه دامنه های البرز، از جنوب به جاده تجریش، از شرق به دره جی و از سمت غرب به