نقاشی ساختمان در درکه تهران

2019-10-31T22:13:54+00:00

نقاشی ساختمان محله درکه تهران محله درکه تهران را به نهرهای پرآب و دهکده های شهرستانی آن می شناسند که محله های مختلفی در آن وجود دارد. باغ و زمین های کشاورزی زیادی در محله درکه وجود دارد که گاه مورد هجوم افراد متخلف قرار میگیرد که به قطع درختان می پردازند. نام محله درکه